Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана до всички заинтересовани във връзка с чл.65 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри

Изх.№ РОП – 35/08.06.2017 г.

гр.Белово

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Във връзка с чл.65 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и съгласуването от СГКК-Пазарджик на ПУП по чл.110 от ЗУТ и техни изменения Община Белово търси правоспособни лица, които да изготвят проекти за изменение на КККР за имоти общинска собственост.

Моля при проявен интерес да ни изпратите потвърждение на адрес:

Община Белово
гр.Белово 4470
ул.”Орфей” № 4А
Email:kmet@belovo.eu

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
Кмет на община Белово

Документи:

Покана / 08.06.2017 г. / – Изтегли