Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПОКАНА – Община Белово има удоволствието да покани всички заинтересовани страни на публично събитие за представяне на проект:“Разкриване на център за социална рехабилитация и интеграция на лица в неравностойно положение и техните семейства в община Беловo

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
№ BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

П О К А Н А

Община Белово има удоволствието да покани всички заинтересовани
страни на  публично събитие за представяне на проект:

"РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ОБЩИНА БЕЛОВО",

който се осъществява по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020
ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
№ BG05M9OP001-2.005 "АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ"

Събитието ще се проведе
на  27.07.2017 г.  / четвъртък/ от 11.30 часа в ЦРСР
в сградата на ОБЩИНА БЕЛОВО.

На пресконференцията ще имате възможност да се запознаете с основните цели и дейности на проекта.
Очакваме Ви!

С уважение,
Екип по проекта

 

 

 

https://www.livechatalternative.com/