Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за обществено обсъждане на МИГ Белово, Септември, Велинград

Възможност за допълнително финансиране и разпределяне на финансов ресурс и промяна в Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Белово, Септември, Велинград и промяна в Устава на МИГ..

Документи:

Покана за обществено обсъждане – Изтегли