Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2020г.

Уважаеми жители на община Белово,

На 13.09.2021 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация – Белово, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет – Белово, организира публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Белово за 2020 г. при следния дневен ред:

– Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.
– Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.

 

Документи:

Обява – Изтегли

B3_2020_4_6302 – Изтегли

IB3_2020_4_6302_DES – Изтегли

IB3_2020_4_6302_DMP – Изтегли

IB3_2020_4_6302_K33 – Изтегли

IB3_2020_4_6302_KSF – Изтегли

IB3_2020_4_6302_RA – Изтегли

Transferi_2020_4_6302_3 – Изтегли