Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за съставяне на СИК

ДО
РЪКОВОДСТВАТА НА
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:
Партия "ГЕРБ";
Коалиция "БСП за България";
Коалиция "Обединени патриоти-НФСБ, АТАКА и ВМРО"
Партия "ДПС";
Партия "Воля"
В ОБЩИНА БЕЛОВО

ДО
ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РБ,
НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ,
Коалиция "Демократична България – обединение"
И ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ,
КОИТО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
На основание чл.8, ал.2, чл. 9, ал.7-9, чл. 91, ал.1-2 от Изборния кодекс и Решение № 632-МИ, т. 6 от 20.08.2019 г. на ЦИК, Ви каня на 21.10.2019 г. от 15:00 ч. /понеделник/ в кабинета на кмета в административната сграда на община Белово – ІІ етаж, ул. "Орфей"№ 4А за участие в консултации за определяне състава на секционна избирателна комисия /СИК/ в специализирана институция – ЦНСТПЛД с. Дъбравите, община Белово във връзка с произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На консултациите е необходимо да представите:

а) писмено предложение за състав на секционна избирателна комисия /СИК/, което съдържа:
– наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на ПСИК, когато правомощията на член на ПСИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на ПСИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква "а".

Телефон за контакти и допълнителна информация: Цветозара Блажева-Секретар на община Белово-0882408222 и Любомира Танева-ст. спец. "РД и ЕП"- 0884004883.

НЕНКА ТОДОРОВА
ВрИД Кмет на Община Белово

Документи:

Покана за съставяне не СИК /17.10.2019г. / – Изтегли