Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Портал за самообслужване „Онлайн услуги“ на ЕР Юг

От няколко години ЕР Юг прави стъпки в посока пълно дигитализиране на комуникацията, като през 2022г.
достигнахме етап на изцяло дигитализиран процес за заявяване на услуги по процедура по присъединяване
на нови обекти към електроразпределителната мрежа – както за потребители, така и за производители.

Порталът за самообслужване „Онлайн услуги“ на ЕР Юг дава възможност на клиентите на дружеството, бързо, лесно
и независимо от време и локация да заявяват онлайн основните услуги, необходими за присъединяването –
подаване на заявления, следене на статус на изпълнение, подписване на договори онлайн (образци на тези
документи имахте възможност да видите), включително и заплащане на такси и задължения.

Eдин от важните моменти е въвеждането на опростен електронен подпис, който е напълно равностоен на саморъчния
подпис, когато това е договорено между двете страни.

Към онлайн портала