Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Доставка на женска шопска носия и детска тракийска носия

Доставка на женска шопска носия и детска тракийска носия /за момиче и за момче по проект: „Хайде на хорото”, по Договор за БФП № 36/3/3230097/20.08.2013г. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1 „Прилагане настратегии за местно развитие” от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Документация:

Изтегли