Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по проект „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово в гр. Белово

Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект „Създаване на Център за временни изложения с туристическа цел на открито за представяне на природните и туристически дадености на Община Белово в гр. Белово в пешеходна алея между квартали 51 и 55 в гр. Белово“ по договор № 36/3/3130304/03.10.2013година за безвъзмездна финансова помощ между Община Белово и Държавен фонд „Земеделие“ по ПРСР 2007 – 2013 г.

Документация:

Изтегли