Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на община Белово за периода 2017 – 2020г.

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на община Белово за периода 2017 – 2020 г.

Документи:

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива / 08.10.2017 г. / – Изтегли

Форма ЗЕВИ – отновно Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива / 23.01.2019 г. / – Изтегли

Форма чл.12 и чл.63 ЗЕЕ / 23.01.2019 г. / – Изтегли

Форма ЗЕВИ – отновно Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива / 21.02.2019 г. / – Изтегли

Форма чл.12 и чл.63 ЗЕЕ / 21.02.2019 г. / – Изтегли

Писмо и отчет / 29.02.2020г. / – Изтегли

Форма ЗЕВИ / 29.02.2020г. / – Изтегли