Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2015-0003

Избор на изпълнител за услуга с предмет: Изработване на проект на Общ устройствен план на община Белово" по договор № РД–02-30-50/15.05.2015 г. по Споразумение за финансиране между МРРБ и Община Белово за изготвяне на проект на Общ устройствен план на обшина Белово (ОУОП) – ID: 00112-2015-0003

Документи:

Протокол № 1 / 02.06.2015 г. / – Изтегли

Протокол № 2 / 26.05.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 3 / 02.06.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 4 / 14.06.2016 г. / – Изтегли

Решение № РОП 251 / 14.06.2016 г. / – Изтегли

Договор – Асграда / 31.07.2016 г. / – Изтегли

Писмо – Асграда РОП-32 / 20.02.2020 г. / – Изтегли

Писмо ЕХП – 170/05.04.2021год. за прекратяване на договор от 29.07.2016год. – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/