Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2016-0002

Избор на изпълнител за извършване на строителни работи по инвестиционен проект: „Зониране и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в кв. Малко Белово – II етап"., открита с Решение № РОП-103 от 01.04.2016 г. на инж. Костадин Георгиев Варев кмет на Община Белово, променена с решение № РОП-146 от 14.04.2016 г. на кмета на Община Белово публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер / ID: 00112-2016-0002.

Документи:

Протокол № 1 / 05.08.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 2 / 30.08.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 3 / 07.09.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 4 / 03.10.2016 г. / – Изтегли

Протокол № 5 / 06.10.2016 г. / – Изтегли

Решение РОП-376 / 06.10.2016 г. / – Изтегли