Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2016-0008

Инженерногеоложко проучване, изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свличане на общински път село Сестримо-ВЕЦ Сестримо село Сестримо, община Белово" ID: 00112-2016-0008

Документи:

Протокол № 1 – РОП-28 / 09.05.2017 г. / – Изтегли

Протокол № 2 – РОП-88 / 08.08.2017 г. / – Изтегли

Решение РОП-91 / 11.08.2017 г. / – Изтегли

Протокол № 3 – РОП-90 / 11.08.2017 г. / – Изтегли