Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите

СМР и аварийно укрепителни мероприятия на обект "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени по коритото на р.Яденица, в участъците на гр. Белово, с цел превантивно елиминиране на негативното влияние на наводненията ЕТАП 2

Документи:

Протокол РОП-180 / 11.06.2019г. / – Изтегли

Доклад РОП-181 / 11.06.2019г. / – Изтегли

Решение РОП-182 / 11.06.2019г. / – Изтегли