Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Агенция по заетостта – За Вас работодатели

За Вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция "Бюро по труда" – гр.Септември

Уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към месец Юни 2019г, както следва:

 

Обучение на възрастни: Средства в лв.
– Обучение на възрастни – безработни лица по чл.63, ал.1,т.1 от ЗНЗ и/или обучение по Ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63,ал.1,т.3 от ЗНЗ 1769.00

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – гр.Септември, както и на тел. 03561/2056

Документи:

Съобщение /10.06.2019г. / – Изтегли