Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2019-0006

„Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Белово“

Документи:

Допълнително споразумение № 1 / 14.03.2023г. – Изтегли

Заповед № 5 /13.03.2023 – Изтегли

Заповед № 4 /13.03.2023 –  Изтегли

Заменителна таблица – Изтегли

Обосновка за промяна – Изтегли

Протокол № 1 / 22.01.2020г. / – Изтегли

Протокол № 2 / 13.02.2020г. / – Изтегли

Протокол РОП-38 / 20.03.2020г. / – Изтегли

Протокол РОП-54 / 20.03.2020г. / – Изтегли

Доклад РОП-65 / 27.03.2020г. / – Изтегли

Решение РОП-66 / 27.03.2020г. / – Изтегли

Решение 9981/21.07.2020г / 17.08.2020г. / – Изтегли

Договор АРД 44/13.08.2020г. / 22.08.2020г. / – Изтегли