Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Изплащане на обезщетения на сервитутно право на имот с ограничен режим на ползване, съгласно чл.210 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за изграждане на обект: „Модернизация на жп линията София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември

Изплащане на обезщетения на сервитутно право на имот с ограничен режим на ползване, съгласно чл.210 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за изграждане на обект: "Модернизация на жп линията София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември, разположени в землището на град Белово, ЕКАТТЕ 03592"

Документи:

Съобщение / 30.01.2020г . / – Изтегли

Протокол / 30.01.2020г . / – Изтегли