Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите

"Подобряване на жизнената среда и публичните пространства в Община Белово чрез рехабилитация на уличната мрежа в село Момина клисура" – Избор на изпълнител на СМР за подобекти: 1: Ул. "О.т. 195-198-200-203-207"; 2: Ул. "О.т. 203-215"; 3: Ул. "О.т. 197-170-120”; 4: Ул. "О.т. 195-167-166"; 5: Ул. "О.т. 168-170"; 6: Ул. "О.т. 193-162-166-119"; 7: Ул. "О.т. 186-188-157-118"; 8: Ул. "О.т. 141-153-155-156”; 9: Ул. "О.т. 157-162"; 10: "площад и тротоар пред кметство" ID: 00112-2020-0003

Документи:

Протокол № 1 РОП-164 / 22.07.2020г. / – Изтегли

Протокол № 2 РОП-180 / 12.08.2020г. / – Изтегли

Протокол № 3 / 28.08.2020г. / – Изтегли

Протокол № 4 / 28.08.2020г. / – Изтегли

Доклад / 28.08.2020г. / – Изтегли

Решение № 193 / 28.08.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/