Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи и документи на комисиите ID: 00112-2018-0004

Избор на консултант за "Изпълняване на оценка за съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор на проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстваща инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събирани зелени отпадъци в УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище село Дъбравите, ЕКАТТЕ – 24414, община Белово" ID: 00112-2018-0004

Документи:

Протокол 1 РОП-236 / 03.09.2018г. / – Изтегли

Протокол 2 РОП-300 / 05.10.2018г. / – Изтегли

Протокол 3 РОП-307 / 11.10.2018г. / – Изтегли

Протокол 4 РОП-309 / 17.10.2018г. / – Изтегли

Протокол 5 РОП-319 / 30.10.2018г. / – Изтегли

Доклад РОП-320 / 30.10.2018г. / – Изтегли

Решение РОП-321 / 31.10.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/