Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“ – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение

За вас работодатели – Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

 

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
– безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непоълно работно време (чл.52, ал.1 от ЗНЗ) 1794.83
Обучение на възрастни
Обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ (по реда на чл.63 от ППЗНЗ) 1796.00

 

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в Дирекция "Бюро по труда" – гр. Септември, както и на тел: 03561/2056

Документи:

Съобщение / 31.08.2018г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/