Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Пазарно проучване: „Избор на концесионер за услуга по управление на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема на община Белово“

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
на основание чл. 44 от ЗОП "Пазарни консултации"

Изходящ номер РОП – 231/29.08.2018год.

ПОКАНА ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уважаеми дами и господа,
За целите на пазарното проучване на основание чл.44 от ЗОП Община Белово, желае да получи Вашето писмено предложение и оферта за предлагана от Вас услуга:

1/ изготвяне на финансово-икономически концесионен анализ по изискванията на Закона за концесиите (ЗК) и Правилника по прилагането му (ППЗК) във връзка с предоставянето на концесия за услуга "Избор на концесионер за услуга по управление на обществен превоз на пътници по утвърдена транспортна схема на община Белово, извършване на специализиран транспорт на ученици до 16 годишна възраст и деца подлежащи на задъжителна предучилищна подготовка на територията на община Белово".

Кандидатите трябва да предложат оферта:
1. Име и адрес на оферента;
2. Цена и условия за плащане – аванс и окончателно плащане до 5 500 лева без ДДС;
3. Валидност на офертата;

2. Други изисквания:
2.1. Срокът за подаване на оферти е до 17,00ч. на 07.09.2017 г. Офертите се изпращат на мейл: kmet@ belovo.eu , по куриер и/или се входират в деловодството на община Белово, град Белово, ул. Орфей 4а и се адресират до Кмета на Община Белово.

Кмет на община Белово
Инж. К. Варев

Документи:

Покана / 29.08.2018г. / – Изтегли