Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Протоколи на комисия – ID: 00112-2015-0001

Изпълнение на СМН на обект „Център за временни изложения с туристическа цел“, по пешеходна алея от о.т.160 до о.т.189 по плана на град Белово – ID: 00112-2015-0001.

Документация:

Протокол за отваряне на офертите- Изтегли

Протокол 2 на комисия за разглеждане  на технически предложения – Изтегли

Уведомление за дата на отваряне на ценови оферти – Изтегли

Решение РОП-38/07.04.2015г. – Изтегли