Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкци ID: 9049356

 "Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкция" ID 9049356

Обявления

05.01.2016 г.

 "Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкция" ID 9049356

Документи за участие

05.01.2016 г.

 "Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкция" ID 9049356

Разяснения по документацията

11.01.2016г.

"Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкция" ID 9049356

Протоколи и документи на комисиите

08.03.2016г.

"Довършителни и ремонтни дейности на сградата на общинска администрация Белово с оглед енергийно-ефективна реконструкция" ID 9049356