Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Доставка на компютърни консумативи и поддръжка за нуждите на община Белово през 2016 година ID: 9049462

"Доставка на компютърни консумативи и поддръжка за нуждите на община Белово през 2016 година" ID: 9049462

Обявления

08.01.2016 г.

"Доставка на компютърни консумативи и поддръжка за нуждите на община Белово през 2016 година" ID: 9049462

Документи за участие

08.01.2016 г.

"Доставка на компютърни консумативи и поддръжка за нуждите на община Белово през 2016 година" ID: 9049462

Разяснения по документацията

13.01.2016г.

"Доставка на компютърни консумативи и поддръжка за нуждите на община Белово през 2016 година" ID: 9049462

Протоколи и документи на комисиите

15.02.2016г.

"Доставка на компютърни консумативи и поддръжка за нуждите на община Белово през 2016 година" ID: 9049462

Плащания по договор

02.03.2016г.

"Доставка на компютърни консумативи и поддръжка за нуждите на община Белово през 2016 година" ID: 9049462

 

 

https://www.livechatalternative.com/