Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разяснения по документацията – ID: 00112-2016-0008

Инженерногеоложко проучване, изготвяне на технически проект и изпълнение на СМР за обект: "Аварийно възстановяване и укрепване мероприятията в резултат на свличане на общински път село Сестримо-ВЕЦ Сестримо село Сестримо, община Белово" ID: 00112-2016-0008

Документи:

Отговор на запитване / 21.04.2016 г. / – Изтегли

Отговор на запитване / 17.05.2016 г. / – Изтегли

Отговор на запитване / 19.05.2016 г. / – Изтегли

РОП – 59 / 10.07.2017 / – Изтегли