Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Разпределение на общински пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни във връзка с чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ

Разпределение на общински пасища и мери от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни във връзка с чл.37 и, ал.5 от ЗСПЗЗ.

Документи:

Протокол /18.04.2016 г. / – Изтегли