Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол

Създаването и воденето на публичния регистър е на основание:
Чл. 29, ал.1 и чл.30 от ЗПСК


Публичния регистър съдържа информация за процесите на приватизация и следприватизационен контрол осъществени от Община Белово след влизане в сила на ЗПСК.

Публичен регистър – Досие № 01 – Изтегли