Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

РИОСВ-9 / 18.01.2021г. – Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): „Aварийно укрепване на десен и среден устой на мост за „Дунева махала“ и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура

ДО
РЗИ-ПАЗАРДЖИК
4400 ГР.ПАЗАРДЖИК
ул. БОЛНИЧНА №17

КОПИЕ:
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

РИОСВ-9 / 18.01.2021г.

Относно: Преценяване на необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение (ИП): "Aварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. ПД-01-565-(9)/15.01.2021г.

Документи:

РИОСВ-9 / 18.01.2021г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/