Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане чрез изградени съоръжения от повърхностен воден обект –

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

Документ:

Съобщение за публично обявяване Изх. № РЯ 21/ 2013 г.- Изтегли