Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

„Възстановяване и укрепване на слаб участък от общински път с. Сестримо – ВЕЦ Сестримо, община Белово“

"Възстановяване и укрепване на слаб участък от общински път с. Сестримо – ВЕЦ Сестримо, община Белово".

Документи:

Обяснителна записка / 01.11.2017 г. / – Изтегли

Доклад за съответствие / 01.11.2017 г. / – Изтегли

Уведомление за инвестиционно предложение / 01.11.2017 г. / – Изтегли

Тресировъчен план / 01.11.2017 г. / – Изтегли

Координатен регистър / 01.11.2017 г. / – Изтегли