Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Септември – работни места

ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – СЕПТЕМВРИ
бул. "България" № 19

Работни места за специалисти с висше образование:

1 Главен счетоводител

Работни места за лица със средно проф., средно общо и основно образование:

6 Пакетировачи
2 Сервитьори
1 Чистач/хигиенист
2 Администратор, хотел

Работни места по схеми по ОП "Развитие на човешките ресурси":

1 Товарач-схема Младежка заетост