Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

„В и К-Белово“ ЕООД уведомява жителите на ул.“Христо Ботев“, гр. Белово за авария на захранващ питеен водопровод на 02.08.2017 г.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

"В и К-Белово" ЕООД уведомява жителите на ул. "Христо Ботев", гр. Белово за авария на захранващ питеен водопровод на 02.08.2017 г.

Спряна е подаването на питейна вода в горепосочения район до отстраняване на аварията. В резултат на аварията и ремонтните дейности, които ще се извършват водата в ниските участъци на района ще бъде с влошено качество за определен период от време. При необходимост от спиране на водоподаването при други налагащи се аварийно-ремонтни дейности ще информираме своевременно потребителите и населението чрез обяви.

"В и К-Белово" ЕООД