Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За Вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“ – Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

За вас работодатели

Дирекция "Бюро по труда"- Септември провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица.

Дирекция "Бюро по труда" – Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 05.10.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми, насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

– безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 2248,98 лв.;
– безработни лица над 55-годишна възраст (чл. 55а от ЗНЗ) – свободни средства – 1148,97 лв.;
– продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 1059,87 лв.;
– безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 877,79 лв.;
– безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) – свободни средства – 1389,09 лв.

Обучение на възрастни:

– обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл. 63, ал.1, т. 3 от ЗНЗ – свободни средства – 210,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – Септември, както и на тел. 03561/2056.

Документи:

Съобщение / 05.10.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/