Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за Инвестиционно предложение: „Укрепване на площадка за инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци“

 Уведомление за Инвестиционно предложение: "Укрепване на площадка за инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци"

Документи:

Уведомление / 07.07.2020г. / – Изтегли