Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

За Вас работодатели – Дирекция „Бюро по труда“ – Септември

Уведомява работодателите на общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец Юли 2017г.

Отпускането на средствата по чл. 51, ал. 1 и ал.2 от ЗНЗ се осъществява под формата на схема за държавна помощ за наемане на лица в неравностойно положение или хора с увреждания при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 г. на Комисията за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар.

За тях могат да кандидатстват предприятия, които осъществявават стопанска дейност и разкриват работни места във всички сектори на икономиката, с изключение на свързаните с преработката и продажбата на селстопански продукти или със закриването на неконкурентоспособни въглищни мини, както и осъществяващи износ към трети държави или държави членки или дейности, реализирани с условие за използване на местни за сметка на вносни стоки.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи д 7-дневен срок от публикуване на обявата (в периода от 13 до 21 юли 2017г. включително)

Допълнителна информация може да се получи в: Дирекция "Бюро по труда" – Септември, както и на тел. 03561 / 2056

Документи:

Обявени финансови средства за насърчаване на заетостта през м. Юли 2017г. / 13.07.2017 / – Изтегли