Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ПУП – ПРЗ на ПИ № 000093 в землище на с. Сестримо

РЕШЕНИЕ № 355/31.03.2017

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1  от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

ОДОБРЯВА ПУП – ПРЗ на ПИ № 000093 в землище на с. Сестримо, като територия за рекреационни дейности „вилна зона”, ЕКАТТЕ 66319 Община Белово, Област Пазарджик.

Председател:

В. Савов

Документи:

Решение / 16.05.2017 г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/