Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно единната система за туристическа информация (ЕСТИ)

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА

Относно: Предоставяне на тестова версия на Единна система за туристическа информация, видео инструкции за работа и попълване на данни в Националния туристически регистър.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО КМЕТ,

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внесена от Министерството на туризма, към настоящия момент функционира и поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лица, извършващи дейност в местата за настаняване.

Крайният срок за регистриране на профил на лица, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 Септември 2019 година. Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл.116, ал.5 от Закона за туризма.

Към момента всички хотелиер може да подава заявка за регистрация в реалната среда на ЕСТИ на https://esti.tourism.government.bg Адресът е достъпен и чрез интернет страницата на Министерството на туризма, секция ЕСТИ ( в дясно при зареждане на първоначалния екран).

Като първа стъпка към заявляване на профил в реалната среда на ЕСТИ и за улесняване на хотелиерския бранш при разгръщането на експлоатацията на системата, Министерството на туризма осигурява възможност за регистрация в тестова среда на ЕСТИ.

пълен текст в прикаченият файл.

Документи:

Съобщение / 16.07.2019г. / – Изтегли