Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешение за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Яденица

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешение за водовземане и ползване на повърхностен воден обект – река Яденица.

Документи:

Съобщение / 18.06.2019г. / – Изтегли