Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ – „В и К-Белово“ ЕООД уведомява жителите на ул. „Климент Охридски“, гр. Белово за авария на захранващ питеен водопровод на 20.10.2017г.

"В и К-Белово" ЕООД уведомява жителите на ул. "Климент Охридски", гр. Белово за авария на захранващ питеен водопровод на 20.10.2017 г.

Спряно е подаването на питейна вода в горепосочения район до отстраняване на аварията. В резултат на аварията и ремонтните дейности, които ще се извършват водата в ниските участъци на района ще бъде с влошено качество за определен период от време.

При необходимост от спиране на водоподаването при други налагащи се аварийно-ремонтни дейности ще информираме своевременно потребителите и населението чрез обяви.

 "В и К-Белово" ЕООД 

https://www.livechatalternative.com/