Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти „Река Крива река и река Чаирска – ПБВ“

 Съобщение за публично обявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти "Река Крива река и река Чаирска – ПБВ".

Документи:

Съобщение / 28.03.2017 г. / – Изтегли