Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Информация за съществуващите опасности и рискове, за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария в производствено предприятие „Импрегнация 2000“ АД

Информация за съществуващите опасности и рискове, за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария в производствено предприятие "Импрегнация 2000" АД.

Документи:

Информация от предприятието по ЗООС / 28.05.2020г. / – Изтегли