Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

СЪОБЩЕНИЕ относно аварийна дейност „В и К“ Белово ООД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Поради аварийна дейност "В и К" Белово ООД временно ще преустанови водоснабдяването в град Белово на следните улици:

бул."Освобождение
ул."Раковица"
ул."Щрабан войвода"
ул."Кокиче"
ул."Климент Охридски"
ул."Акациева"