Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово се включва в Третата глобална седмица за пътна безопасност

С решение на Общото събрание на Организацията на Обединените нации от 10 април 2014 г., периода от 4-10 май 2015 г. е обявен за Трета глобална седмица за пътна безопасност. Пътната безопасност е резултат от целенасочени и обединени  усилия на различните правителствени и неправителствени структури и на цялото общество.

 „Спаси живота на децата“ е официалното лого на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност.  В тази връзка ООН разпространи „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която децата изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. Третата глобална седмица за безопасност на движението на ООН, посветена на детската безопасност, дава огромна възможност за мобилизиране на широк кръг от институции на централно и местно ниво за извършване на оценка на детския травматизъм по пътищата, набелязване и реализиране на редица мероприятия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.

В община Белово са предвидени инициативи, насочени не само към ученици, а и към всички участници в движението, защото само обединените усилия на родители, учители, ученици, институции, неправителствени организации, бизнес и медии могат да осигурят по-висока безопасност за децата по нашите пътища.

Детска декларация за безопасност на движението по пътищата – Изтегли

Мероприятия в община белово за седмицата за безопасност – Изтегли