Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ – РЕКА КРИВА

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ – РЕКА КРИВА, С ЦЕЛ – " ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ " – ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ ПРИ КМ 81 + 606ОТ ОБЕКТ " МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ – ПЛОВДИВ, ЗА УЧАСТЪК ИХТИМАН – СЕПТЕМВРИ ", В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЕСТРИМО, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Документи:

УТ – 740 – Изтегли