Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение от „Голд Барн“ ЕООД

Уведомление

за инвестиционно предложение

от "Голд Барн" ЕООД, гр. Созопол, ул. Драва № 10, ЕИК 204243820, представлявано т Лиляна Николаева Христова.

"Голд Барн" ЕООД има следното Инвестиционно предложение: ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ОБСЛУЖВАЩИ СГРАДИ – сгради за селскостопански дейности / животновъдни обекти за кози майки и техните приплоди в УПИ I-производствени и складови дейности, кв. 116А, гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение / 21.12.2016 г – Изтегли