Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление във връзка с влезлите в сила изменения на Закона за автомобилните превози

Във връзка с влезлите в сила изменения на Закона за автомобилните превози Разрешенията за извършване на таксиметров превоз на пътници са валидни до изтичането на срока, за който са издадени, но не по-късно от 31 декември 2016 година.

Ново разрешение се издава за срока, посочен от превозвача, но не по-късно от края на календарната година. Документът се получава, след като е платен дължимия данък върху таксиметров превоз на пътници за посочения срок. 

Превозвачите, желаещи да получат разрешение за извършване на таксиметров превоз, да подават заявление в Община Белово, всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа.

Към заявлението  се прилагат всички изискуеми документи, съгласно чл.24, ал.2 от Наредба 34/1999 г.

https://www.livechatalternative.com/