Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно намерение от „Теленор България“ ЕАД

Уведомление за инвестиционно намерение от "Теленор България" ЕАД за: Изграждане на Базова станция : 3234 върху съществуваща кула и в съществуваща сграда, находящи се в ПИ с идент : 03592.2.1072 по КК и КР на гр. Белово, м."Полето", община Белово, облас Пазарджик.

Документи:

Инвестиционно намерение – Изтегли