Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): „Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци“ в УПИ I 87,88, м. „Вучата могила“, по КК на с. Дъбравите, общ.Белово, обл.Пазарджик (етапно строителство)

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП): "Закриване и рекултивация на сметище за битови отпадъци" в УПИ I 87,88, м. "Вучата могила", по КК на с. Дъбравите, общ.Белово, обл.Пазарджик (етапно строителство) с възложител: Община Белово, внесено с уведомление, вх. № ПД-01-550/30.09.2020г. и ПД-01-550-(2)/01.10.2020г.

Документи:

Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) / 08.10.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/