Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за инвестиционно предложение

Инвестиционно предложение (ИП) „Неотложно възстановителни работи по коритото на р. Яденица, гр. Белово от ПИ 03592.502.1580 до ПИ 03592.2.1082 – етап 4“, внесено с уведомление с вх. № ПД-01-8/13.01.2022 г„ с възложител ОБЩИНА БЕЛОВО

 

УВЕДОМЛЕНИЕ – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/