Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед – № 245 / 02.09.2019 г.

З А П О В Е Д
№ 245 / 02.09.2019 г.

На основание чл. 8, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс, чл. 44, ал.1, т.1 и във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и Решение No 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК, образувам избирателните секции и утвърждавам тяхната номерация, обхват и адрес за произвеждането на Изборите за общински съветници и за кметовена 27 Октомври 2019 г. на територията на община Белово.

Документи:

Заповед – № 245 / 04.09.2019г. / – Изтегли