Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед – № 258 / 11.09.2019г.

З А П О В Е Д
№ 258
гр. Белово / 09.09.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.99,т.1 от АПК, и във връзка с Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК г. относно образуване на избирателните секции и утвърждаване тяхната номерация, обхват и адрес за провеждането на Изборите за общински съветници и за кметове на 27 Октомври 2019г. на територията на Община Белово, както следва:

И З М Е Н Я М:

Заповед № 245 от 02.09.2019г. на Кмета на Община Белово в частта "Адрес", както следва:

Единен номер на избирателната секция:
13 04 00 011
с обхват:

 Адрес:

 с. Габровица, Читалище /пен.клуб/, ул. "2-ра" № 1

Единен номер на избирателната секция:
13 04 00 012
с обхват:

 Адрес: с.

 Аканджиево, Читалище /пен.клуб/, ул. "1-ва" № 20

 

Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение

ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Заповед – № 258 /11.09.2019г.  / – Изтегли